Baş Tacım

Baş Tacım 52. Bölüm Özeti (13 Ağustos Cuma) Satiş Varşa’ya İnanır!

Baş Tacım 52. bölüm özeti 13 Ağustos Cuma. Satiş Varşa’nın söylediklerine tüm kalbi ile inandığını açıklar! Detaylar Baş Tacım 52. bölüm özeti içerisinde sizleri beklerken, bu bölümde neler olacağını alt kısımda maddeler halinde kısa kısa açıklanmıştır. 

=> Baş Tacım 53. Bölüm Özeti (14 Ağustos Cumartesi) hakkında bilgi almak için lütfen tıklayınız. 

Bu Bölümde Öne Çıkan Başlıklar (Baş Tacım 52. Bölüm Özeti)

  • Manav Arçana’ya gerçekleri söyler
  • Arçana olup biteni Solu’ya haber verir
  • Bhavna’nın evinde herkes bir araya gelir
  • Satiş, Varşa’ya inandığını açıklar
  • Urmila kocasına inanır
  • Bhavna Satiş’in Varşa’nın etkisinde kaldığını düşür

Detaylar Baş Tacım 52. bölüm özeti içerisinde sizleri bekliyor...

Baş Tacım 52 Bölüm Özeti;

Bhavna ile Savita’nın konuşması ile başlar. Bhavna her şeyi Rasika’ya söyler. Varşa’ya inanmadığını, Aşfin’in bu zaman kadar hiç yalan söylemediğini söyler. Rasika bunun üzerine “Geç olmadan oğlun Satiş ile Varşa’yı boşa” der. Bhavna telefonun kapatır.

Acit, annesi Rasika’nın sevindiğini görünce planlarının işe yarayıp yaramadığını sorar. Rasika da Bhavna Varşa’yı evden bugün yarın kovar derken, Vandu her şeyi duyar. Acit hemen Vandu’yu dövmeye kalkar. Rasika araya girip bu şekilde davranmamasını söyleyip, gelini Vandu’nun yanına gider. Duyduklarını kimseye söylememesini, aksi halde Acit’i durdurmayacağını söyler. Vandu orada kimseye bir şey söylemeyeceği söyleyince, Acit’in işkencesinden de kurtulur.

Baş Tacım 52 bölüm özeti Başlıyor!

Manav eve gelir. Arçana Şiravani’ye ilaç alıp almadığını sorsa da Manav’ın tek düşündüğü, Bhavna’nın tamirhane de Varşa için söyledikleridir. Manav bunu Arçana’ya söyleyip söylememe arasında kalır.

Baş Tacım 52. Bölüm Özeti (13 Ağustos Cuma) Satiş Varşa'ya İnanır
Baş Tacım 52. Bölüm Özeti (13 Ağustos Cuma) Satiş Bhavna’ya Varşa’nın Yanında Yer Aldığını Söyler

Varşa odasında kaynanasının söylediklerini düşünürken, içeri Bhavna girer. Bhavna “Sen kocandan gerçekleri saklayabilirsin ama ben oğlumdan gerçekleri saklayamam” der. Varşa gerçekleri söylemek istediğini ama her defasında Urmila’nın üzüleceğini düşündüğü için vaz geçtiğini söylese de Bhavna sert çıkar “Senin iğrenç geçmişini nasıl söyleyebilirsin ki zaten” der. Varşa yine gerçekleri bir kez daha söylemek istese de Bhavna “Artık bir şey duymak istemiyorum” der.

Manav Varşa ile kaynanası arasıda ki meselenin ne olduğunu öğrenmeye çalkışırken Arçu gelir. Varşa tüm geçmişini kaynanasına ve eşi Satiş’e anlatacağını söyleyince Manav şaşırır. Eğer kaynanası Bhavna bu meseleden gelinine karşı tepki vermediyese ikinci bir şok yaşayacağını düşünür.

Baş Tacım 52. Bölüm Özeti

Aşfin artık gerçeği karısı Urmila’dan saklayamayacağını bildiği için meseleyi kendisi yalan yanlış söylemeyi düşünür. Aşfin işten gelir. Urmila’nın yanına gider. Ona çok önemli bir şey söylemek istediğini açıklar. Urmila pür dikkat dinlemeye başlar.

“Ben Varşa’yı Satiş ile evlenmeden önce tanıyordum. O benim en gözde çalışanımdı. Patron olarak başarılı olan personelimi ödüllendirmek isterken, o bu ilgimi çok ama çok yanlış anladı. Ben hemen evli olduğumu söyledim. Lakin o bana evlilik dışı ilişki yaşamamı söyledi. Ben ise her zaman karşı çıktım!”

Bunu söylerken kapıda birini fark eden Aşfin, kafasını kaldırdığında Satiş’in orada olduğunu görür. Satiş bütün gerçeği duymuştur. Satiş her şeyi en baştan bir daha anlatmasını söyler. Aşfin meseleyi Bhavna’nın da bildiğini ve çok üzüldüğünü açıklar. Aslında her şeyi saklı tutmak istediğini, lakin Varşa eski anılarını yeniden canlandırmaya çalıştığını fark eder etmez, aradaki mesafeyi korumaya çalıştığını söyler. (Açıkça bir kez daha iftira attı.)

Satiş içeri girmeden hemen eve gitmek ister. Urmila da hemen peşinden gider. Aşfin de eğer herkes Varşa’ya inanırsa bu defa işin kendisine döneceğini bildiği için Urmila’nın yanında Satiş’in evine doğru yola çıkarlar.

Baş Tacım 52. Bölüm Özeti - Aşfin Satiş'e Yalan Söyler
Baş Tacım 52. Bölüm Özeti – Aşfin Satiş’e Varşa Hakkında Yalan Söyler

Vandu evde olanlara gönlü dayanmaz. Ölmek pahasına gerçeği söylemek için abisi Manav’ı arar. Rasika gerçeği Bhavna’ya yalan yanlış anlattığını, Aşfin meselesinde Varşa’yı suçlayacak şekilde aksettirdiğini, Aşfin de Bhavna’ya kendisini haklı çıkaracak şekilde olayı anlatınca, Bhavna Varşa’ya inanmadığını tek tek anlatır. Manav’a Varşa’yı kurtarmasını ister. Bu sırada telefon kesilir. Acit telefonun hattını sökmüştür.

Manav hemen Arçana’nın yanına gider. Önce Bhavna’nın bugün tamirhaneye geldiğini ve Varşa hakkında kötü şeyler söylediğini, akabiinde Vandu’nun söylediklerini tek tek anlatınca Arçana şok olur.

Arçana hemen Varşa’yı arasa da ulaşamaz. Bunun üzerine Arçu annesi Solu’yu arar. Her şeyi anlatır. Solu hemen Varşa’nın evine gitmek ister. Ancak Arçana kendisi gidip durumu çözeceğini, aileler araya girmesi halinde işin daha da büyüyeceğini söyler.

Savita tek başına gitmemesini, yanına Manav’ı da alıp gitmesini ister. Solu da evde Varşa’nın geçmişini eşi Manohar’a anlatır. Manohar önce eşine kızar. Bu konudan haberdar olması gerektiğini söylerken, Manşu da annesinin çevirdikleri gün yüzüne çıktığı için sinir olur. Hepsi birlikte Bhavna’nın evine gitmeye karar verir.

Urmila, Satiş ve Aşfin, Bhavna’nın evine gelir. Aşfin gerçeği Satiş’e söylediğini söyleyince, Bhavna oğluna bir karar vermesini, Varşa’yı evinde görmek istemediğini söyler. Satiş Varşa’nın nerede olduğunu sorar. Varşa odasında olduğunu söyleyince Satiş Varşa’nın odasına gider. Lakin kapı kilitlidir. Satiş kapıyı kırıp içeri girer.


Bizlerden özet bekleyen arkadaşlar
Google ye
dizicenter Baş Tacım özeti
yazıp, sitemize gelerek bizlere destek olabilirsiniz.


Satiş içeri de iki göz iki çeşme ağlayan karısının görünce şok olur. Herkesi dışarı çıkartır. Varşa’ya gerçeği sadece gerçeği duymak istediğini söyler. Varşa da tüm gerçeği söyledikten sonra “Bana inanıyor musun” der. Satiş cevap vermez. Bu sırada Solu ve ailesi Bhavna’nın evine gelir. Kızı Varşa’yı sorar. Bhavna cevap vermez. Urmila da odasında Satiş ile beraber der. Hemen akabinde Manav ve Arçana gelir. Manav Aşfin’e kızar.

“Varşa’nın kaynanasına hangi yalanları söyleyerek kandırdın?”

Manav Aşfin’in yalan söylediğini, tüm hikayeyi baştan sonra anlatır. Lakin Bhavna “Ben damadıma güveniyorum” der. Solu da Manav’ın ve Varşa’nın doğru söylediğini açıklar. Ancak Bhavna damadından yana tavır alır.

Baş Tacım 52 Bölüm Özeti - Bhavna Manav'a İnanmaz
Baş Tacım 52 Bölüm Özeti – Manav Bhavna’ya Aşfin’in Yalan Söylediğini Açıklar

Varşa Aşfin’e herkesin içinde tepki gösteriyor. Karısnı nasıl adatmaya çalıştığını tek tek söyleyince, Urmila hem kendisi hem de kocasının küçük dürülmeye çalışıldığını söyleyip Bhavna’nın evinden ayrılır. Bhavna daha sonra Solu ve ailesi ile Manav ve ailesini de kaba dille evden gönderir.

Herkes gittikten sonra Varşa annesini karşısına alır ve şöyle der.

“Evet ben bir hata yaptım. Geçmişi söylemedim. Lakin sen de bir hata yaptın. Benim ailemi, hiç suçu yokken ve sadece doğru söylemesine rağmen evden kovdum. Bunda dolayı istediğini yapacağım ve evden ayrılacağım!”

Deyince Satiş hiç bir yere göndermeyeceğini, Varşa’nın doğru söylediğini ve bunu da kanıtlayacağını açıklar. Bhavna oğlu Satiş’in kendisine inanmadığını için sinir olur.

13 Ağustos Cuma Baş Tacım Özeti

13 Ağustos Cuma günü kanal 7 ekranlarına gelecek olan Baş Tacım 13 Ağustos özeti kaldığı yerden devam ediyor.

Manav ve Arçu eve gelir. Her şeyi Savita’ya anlatır. Savita zaman her şeyin ilacı olduğunu söyler. Şiravani bebeğinin tekmesini hissedince hemen Manav’ın yanına gider. Manav’ın elini tutup karnına götürür. Manav da bebeğin tekmesini hissedince mutlu olur. Arçana bu manzarayı görünce hem çok sevinir, hem de çok üzülür.

Arçana ertesi gün Manav’dan özür diler. Varşa meselesini çok geç haber verdiği için Arçana Manav’a kızmıştır. Şimdi ise özür diler. Lakin Manav buna gerek olmadığını açıklar.

Solu Varşa’nın kaynanası ile görüşmesi ve eşi ile olan meselesi hakkında neler olup bittiğini merak eder. Solu Varşa’yı arasa da telefona Satiş çıkar. Satiş Varşa’ya tüm kalbi ile inandığını açıklar. Solu bunu duyunca çok mutlu olur. Hemen Arçu’ya haber verir. Arçu bu sevinçle Şiravani’nin bebek merasimi için tüm hazırlıkları kendisi yapacağını söyler. Herkese en baştan kendi ailesi (Solu, Manohar, Vinod. v.s) çağırmayacağını, kararının kesin olduğunu söyler. Şiravani bunu duyunca pis pis sırıtır.

13 Ağustos Cuma Baş Tacım Özeti - Arçana Şiravani'ye Gideceğini Açıklar
13 Ağustos Cuma Baş Tacım Özeti – Arçana Kutlama Sonrasında Evden Gideceğini Açıklar

Arçana ile Manav Şiravani’nin bebek merasimi için tanıdıklarını bizzat gidip davet eder. Tren istasyonunda Vinod ile karşılaşan Manav, Şiravani’nin bebek merasimi olduğunu, davetiye dağıttıklarını söyler. Vinod da kendilerinin de geleceğini söyleyip Solu’ya haber verir. Oysa Arçana annesine davetiye göndermemiştir.

Arçana, Şiravani’ye bebek merasimi sonrasında evden ertesi sabah ayrılacağını bildirir. Şiravani bunu duyunca çok sevinir.

Devamı Baş Tacım 53. bölüm özeti içerisinde sizleri bekliyor olacak. Şimdilik Baş Tacım 52. bölüm özeti burada son buldu.

Baş Tacım 52 Bölüm Fragmanı

13 Ağustos Cuma günü Kanal 7 ekranlarında yayınlanacak olan Baş Tacım 52 Bölüm fragmanı alt kısımda sizleri bekliyor.

BUNLARI MUTLAKA OKUMALISIN!

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu