Can Yoldaşım

Can Yoldaşım 232 Bölüm Özeti (19 Mart Cumartesi) Sandiya Açığa Çıkacak Mı?

Can Yoldaşım 232 Bölüm Özeti ve fragmanı sizlerle. Bu bölüm Kanal 7 ekranlarında 19 Mart Cumartesi Can Yoldaşım 232 bölüm olarak gelecektir. Bu haberimizin içeriğinde;

 • Can Yoldaşım 232 bölüm özeti
 • 19 Mart Cumartesi Can Yoldaşım Özeti
 • Can Yoldaşım 232 Bölüm Fragmanı
 • 19 Mart Can Yoldaşım Neler Olacak
 • 20 Mart Pazar Can Yoldaşım 233 Bölüm Fragmanı (Gelecek Bölüm)

Sorularını detaylı olarak cevaplayacağız. Gelin öncelikle 19 Mart Cumartesi Can Yoldaşım 232 Bölüm Özeti vererek konuya başlamadan önce bu bölümün ana konusu; “Sadiya Sagarika olarka Himanshu ile tanışır. Lakin Himanshu Sari dükkanına gelmesi işleri alt süt eder!” öne çıkacak. İşte detaylar.

=> 20 Mart Pazar Can Yoldaşım 233 Bölüm Özeti ve Fragmanı için tıklayınız.

Can Yoldaşım 232 Bölüm Özeti

Sandiya’nın Emily’i desteklemesi ile başlar. Chavi Emily’in Zakir’e yüz verdiğini iddia etse de Sandiya Emily’in bütün bunlardan haberinin olmadığını, Zakir duygularını açıkça paylaştığını, kimsenin de haberinin olmaması istemediğini ifade eder. Santos Sandiya’nın söylediği sözlerine rağmen Emily’i dışarı atmak ister.

Emily Santos’un tepkisi karşısında göz yaşlarını tutamaz. Sandiya Santos’u durdurur. Emily’in olanlardan haberinin olmadığını, kızı gibi gördüğü Emily’i sokağa atmaması gerektiğini söyler. Bu sırada telefonun çaldığını fark eder.

Sandiya telefonunu baktığında, istihbaratçının kendisini 20 defa aradığını fark eder. Emily ve Zakir mevzusundan dolayı görevini unuttuğunu fark eder. Himanshu her an eve geleceği için kendisinin de orada olması gerektiğini hatırlar.

Sandiya acil olarak evden çıkar. İlk gördüğü taksiye biner. İstihbarat görevlisi, Zakir’e ulaşır. Sandiya’ya ulaşamadığını, gizli görevin suya düşeceğini, Sandiya’nın bir an evvel yanına gelmesini ister. Zakir Rathi evine gidip, bilgi vereceğini söyler.

Suraj Santos ile konuşur. Emily’in olaydan haberi olmadığı halde nasıl suçlu olabileceğini, ona haksızlık yapmamasını isterken, Santos Mohit’in doğru söylediği halde evden kovduğunu ifade eder. Suraj Mohit’in boş şüpheye kapıldığını, Emily’in suçsuz olduğunu söyler. Tam da bu sırada içeri Zakir girer.

Can Yoldaşım 232 Bölüm Özeti (19 Mart Cumartesi) Emily Zakir'den Hesap Sorar

Herkes Zakir’in ne yüzle Rathi evine geldiğini merak eder. Zakir Sandiya’yı sorar. Suraj Sandiya’nın acil olarak çıktığını söyler. Zakir hiçbir şey demeden evden çıkmak isterken, Emily yanına gelir. Zakir’e tokat atıp, kendisi hakkında nasıl böyle düşüncelere kapıldığını sorar.

Zakir Santos’un yanına gelir. Chavi’nin hakkına girdiğini, onları daha fazla üzmemek adına evlenmekten vaz geçtiğin, Emily’e karşı beslediği duygulardan kendisini de sonradan haberi olduğunu, bundan dolayı herkesten özür dilediğini ifade eder.

Himanshu (terörist) oraya gelir. Ailesinin ona seçtiği Sagarika ile tanışmaya geldiğini ifade der. İstihbarat görevlisi de farklı kıyafetle onu karşılar. Sagarika’nın babası olduğunu söyler.

Himanshu içeri girince her yeri ince ince süzerken, İstihbarat görevlisi Bharat, Himanshu’nun çok zeki olduğunu, en ufak detayı atlamadan her şeye şüphe ile baktığını fark eder. Himanshu Sagarika’yı (Sandiya) sorar. İstihbarat görevlisi her defasına lafı değiştirir. Himanshu beklemekten sıkılır. Evliliğe hazır olmayan bir eş ile evlenemeyeceğini söyler ve kapıdan giderken Sagarika (Sandiya) gelir. Devlet dairesine gittiğini ve işinin çok geç bittiğini söyler.


Bizlerden özet bekleyen arkadaşlar
Google ye
dizicenter Can Yoldaşım özeti
yazıp, sitemize gelerek bizlere destek olabilirsiniz.


Himanshu Sandiya’yı dikkatle süzer. Sandiya babasının maaşının kesildiğini, ondan dolayı devlet dairesine gittiğini söyler. Sandiya bilerek evrakı masaya bırakır. Evrak yere düşer ve Himanshu ona bakar. Sagarika olarak Sandiya, Himanshu kandırmayı başarır.

Himanshu Sagarika’nın kendisini tanıtmasını, nelerden hoşlandığını söylemesini ister. Sandiya da Sagarika olarak cevap verir. Kitapları sevdiğini, şarkı söylediğini ifade eder. Himanshu ona bir şarkı söylemesini ister. Sandiya eline sazı alır. Lakin Himanshu ona farklı bir şarkı ismi söyler. Sandiya çalışmadığı yerden yakalanmıştır.

Zakir Santos’a açık açık Emily’den hoşlandığını, onunla evlenmek istediğini söyler.

“Bu ne cesaret!”

Santos Zakir’e açıkça yok derken, Minakşi Zakir’in Chavi’yi güvendirerek bir hata ettiğini, şimdi evli kadın Emily ile evlenmek istediğini söyleyerek ikinci hata ettiğini söyler. Santos yok dediği sırada Pari araya girer. Annesi evlenmeyi hak ettiğini, neden ona yok dediğini sorar. Lakin Santos2un buna cevabı yoktur.

Can Yoldaşım 232 Bölüm Özeti (19 Mart Cumartesi) Sandiya Açığa Çıkacak Mı

Sandiya Himanshu’nun istediği şarkıyı söyleyecek gibi yaparken sazın teli elini kesmiş gibi rol yapar. Hemen sazı yere bırakır. İstihbarat görevlisi de olayı bilerek abartır. Himanshu Sagarika zannettiği Sandiya’dan istediği şarkıyı duyamaz.

Zakir evden gider. Santos sinirle salonda oturur. Yanına Arun gelir. Neden sinirli olduğunu sorsa da Santos cevap vermez. Arun bunun üzerine şöyle der.

“O halde ben cevap vereyim. Sen Emily’i Mohit meselesinde haklı buldun. Kendi oğlunun hata yaptığını fark edip, onu evden kovdun. Emily’i kızın olarak evde kalmasını, hatta onu evlendirmeyi bile düşündün. Lakin gelinen son noktada öz kızının canı acıdığında, üvey kızını kapı dışarı ettin!”

Santos Arun’un sözlerine de sinir olur. O sinirle orayı de terk eder.

Himanshu Sagarika’ya kendisinden hoşlanıp hoşlanmadığını, onunla evlenmek isteyip istemediğini sorar. Sagarika olarak Sandiya sadece gülümser. Sagarika’nın babası rolünden olan istihbaratçı Bharat da damat adayı Himanshu’ya sorar. Himanshu da ilk görüşmede evlenmek için karar vermenin doğru olmadığını söyleyip, evden ayrılır.

Himanshu evden gittikten sonra İstihbaratçı Bharat ile Sandiya, Himanshu’nun evet deyip demeyeceği üzerine konuşurlar. İstihbaratçı bu konunda planı olduğunu söyler.

Can Yoldaşım 232. bölüm özeti alt kısımda devam ediyor. Sakın bir yere ayrılmayın. Kaynak dizicenter.net

19 Mart Cumartesi Can Yoldaşım Bölüm Özeti

Himanshu’nun Sagarika’nın neden hemen evliliğe evet dediği konusunda şüphelenir. Sandiya da bunu fark edip plan yapar. Himanshu’nun gideceği yere tuzak kurarr. Sagarika’nın babası rolünde olan istihbarat görelisi pazara gider. Orada normal davranır. Bir adamla tartışır ve yere düşer. Zakir oradan geçen vatandaş gibi yardıma gelir. Himanshu Sagarika’nın babasını fark eder ve ona yardım eder.

“Bu amcayı tanıyor musunuz? Adam yaralandı. Onu hastaneye götürmelisiniz.”

Himanshu hemen Sagarika’nın babasını hastaneye götürür. Sagarika olarak Sandiya hastaneye gelir. Babasını getirdiği için Himanshu’ya teşekkür eder. İlk gördüğünde babasına karşı iyi davrandığı için evliliğe evet dediğini, kararının ne kadar doğru olduğunu kanıtladığını söyleyip gider.

Himanshu pazarda unutulan sazı getirir. İstihbaratçı ve Sandiya rol yapmaya başlar. Himanshu ondan bir şarkı çalmasını ister. Sandiya Himanshu’un istediği şarkıyı söyler. Himanshu onunla evlenmeyi kabul ettiğini açıklar.

Sandiya ayak üstü Bengal kültürünün gerekliliği olarak eline Himanshu tarafında kırmızı boya sürülür. Sandiya görev bitiminde pazara gelip, elindeki boyayı sökmek için kozmetik dükkanına gider. Santos ve Suraj, onu uzaktan görür ve Sandiya’nın bir şeyler sakladığını düşünür.

Himanshu evden gitmeden önce Sagarika zannettiği Sandiya’nın resmini çeker. Sandiya görev bitiminde eve gelir. Ved’in derslerine çok çalışmasını ister.

19 Mart Cumartesi Can Yoldaşım Bölüm Özeti - Himanshu sari dükkanına girer

Emily Chavi’ye süt vermek istese de Chavi sütü döker. Emily Santos’a işlerinde yardım etmek ister. Lakin Santos Emily’in sadece bir yabancı olduğunu, istediği zaman gidebileceğini söyler. Sandiya Emily’den sabretmesini, yakında bu konuyu çözeceğini söyler.

Ertesi gün Sandiya balkondan dışarı bakarken, Himanshu’nın geldiği fark eder. Sandiya korkudan elindeki kalemi yola düşer. Himanshu yere düşen kalemi fark eder. Balkona bakar. Sandiya saklanır.

Himanshu sari dükkanına girer. Vikram dükkanında ki müşterilerle ilgilenir. Himanshu onanda en iyi sarileri göstermesini ister. Vikram meşgul olduğu için Suraj’dan yardım ister. Suraj Himanshu ‘ya sari gösterirken, Sandiya amiri istihbaratçı Bharat’ı arayıp meseleden bahseder. Bharat da hemen oraya ekip gönderdiğini, ne olursa olsun kimliğinin ortaya çıkmaması gerektiğini söyler.

Himanshu nişanlısına Belgal kültüründe giyilen sarilerden ister. Suraj ona ilk defa sari alıp almadığını sorar. Himanshu da nişanlısına aldığını, ilk defa sari almaya geldiğini açıklar. Himanshu ona nişanlısını tarif eder. Suraj da kendi eşini tarif ettiğini söyleyip güler. Himanshu ona nişanlısının resmini göstermek için telefonu ona uzatır.

Can Yoldaşım 232 Bölüm özeti burada son buldu. Devamı Can Yoldaşım 233 bölüm özeti içerisinde sizleri bekliyor olacak.

19 Mart Can Yoldaşım Neler Olacak

 • Sandiya Chavi Zakir meselesinden Emily’in suçu olmadığını söyler
 • Santos Emily’i evden kovmak ister
 • Suraj ve Sandiya buna engel olur
 • Santos Emily’i sildiğini söyler
 • Sandiya Himanshu ile tanışır
 • Himanshu Sandiya’dan şüphelenir
 • Sandiya Himanshu’yu kandırmayı başarır
 • Himanshu Sagarika zannettiği Sandiya ile evlenmeye karar verir
 • Himanshu sari almak için Vikram’ın dükkânına gelir

Can Yoldaşım 232 Bölüm Fragmanı

Yukarıda 19 Mart Cumartesi Can Yoldaşım 232. Bölüm özeti verilen dizinin fragmanı verilmiştir. İşte 19 Mart Can Yoldaşım 232 Bölüm fragmanı.

Can Yoldaşım 233 Bölüm Fragmanı (Gelecek Bölüm)

Can Yoldaşım 232 Bölüm özeti sonrasında gelecek bölüm neler olacak? sorusu oldukça merak ediliyor. İşte bir sonraki bölümde 20 Mart Pazar günü Kanal 7 ekranlarında yayınlanacak olan Can Yoldaşım 233 Bölüm fragmanı fragmanı alt kısımda sizleri bekliyor.

BUNLARI MUTLAKA OKUMALISIN!

5 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu