Can Yoldaşım

Can Yoldaşım 287 Bölüm Özeti (13 Mayıs Cuma) Sandiya Gizemi Çözmek İster!

Can Yoldaşım 287 Bölüm Özeti ve fragmanı sizlerle. Bu bölüm Kanal 7 ekranlarında 13 Mayıs Cuma Can Yoldaşım 287 bölüm olarak gelecektir. Bu haberimizin içeriğinde;

 • Can Yoldaşım 287 bölüm özeti
 • 13 Mayıs Cuma Can Yoldaşım Özeti
 • Can Yoldaşım 287 Bölüm Fragmanı
 • 13 Mayıs Can Yoldaşım Neler Olacak
 • 14 Mayıs Cumartesi Can Yoldaşım 288 Bölüm Fragmanı (Gelecek Bölüm)

Sorularını detaylı olarak cevaplayacağız. Gelin öncelikle 13 Mayıs Cuma Can Yoldaşım 287 Bölüm Özeti vererek konuya başlamadan önce bu bölümün ana konusu; “Sandiya evin hizmetçisi Mavi hastalığa yakalanır. Sandiya bunu çözmek isterken, gördükleri karşısında şok olur!” öne çıkacak. İşte detaylar.

=> 14 Mayıs Cumartesi Can Yoldaşım 288 Bölüm Özeti ve Fragmanı için tıklayınız.

Can Yoldaşım 287 Bölüm Özeti Dinlemek için “Listen in Browser” kısmana tıklayınız.

Can Yoldaşım 287 Bölüm Özeti

Sandiya’nın konuşması ile başlar. Sandiya Nehelvis hastalığına yakalandığını için Riddhi’ye iyileşeceğini, bunu batıl inanışlarla değil, gerçek bir tedavi ile olacağını söyler. Suraj bunu nasıl yapacaklarını sorar. Sandiya Riddhi’nin yerine geçeceğini, Vikram da Riddhi’yi (Evin hizmetçisi) Mumbai’deki en iyi hastaneye götürüp neden yüzünde ve vücudunda mavi renk olduğunu öğreneceklerini söyler. Suraj annesi Santos’a gerçeği söyleyip söylememe arasında kalır. Sandiya şimdilik ona yalan söylemeleri gerektiğini açıklar. Virkam gelir. Gizlice evin hizmetçisini alıp, Mumbai’deki hastaneye götürür.

Sandiya Evin hizmetçisi Riddhi’nin yerine geçer. Başını ve yüzünü örtü ile kapatıp, onun yatağında yatar. Santos ona süt vermek isteyince Suraj buna engel olur. Binny (Santos’un çocukluk arkadaşı ve ev sahibi) hizmetçisine iyi olacağını, yarın tapınağa götüreceklerini, aslında her şey Sandiya yüzünden olduğunu, Sandiya yüzünden inandığı din için para toplayan kişiye para vermeyip, onun yerine çiçek verdiğinden dolayı bu hastalığa yakalandığını söyler.

Can Yoldaşım 287 Bölüm Özeti (13 Mayıs Cuma) Sandiya Hasta Kızın Yerine Geçer

Santos Sandiya’yı evde bulamayınca nereye gittiğini sorar. Suraj da acil toplantısı olduğu işçin haber vermeden çıktı der. Minakşi Vikram’ı merak eder. Onun arar. Bu sırada Vikram telefonu istemeden açar. Vikram telefon açıkken hemşire ile konuşur. Hemşire hastanın kim olduğunu sorar. Vikram da baldızı olduğunu söyler. Bunu duyan Minakşi panik olur. Hemen Satos’a söylemek ister. Vikram telefonu açık kaldığını ve Minakşi tüm konuşmaları duyduğunu görünce hemen Suraj’ arayıp, orayı idare etmesi için yardım ister.

Suraj Minakşi’nin duyabileceği bir yere geçip, telefonla konuşuyor gibi yapar ve şunları söyler;

“Vikram bu numara işe yaramaz. Biliyorum Minakşi’nin Rathi evine gelmesini istiyorsun ama sağlık yönünden şaka olmaz!”

Diyerek Minakşi’yi Suraj kandırır. Minakşi bunu duyunca içinden “Bana kolye almadan asla Rathi evine dönmem!” der. Suraj’ın planı Minakşi’yi ikna eder.

Vikram ile Riddhi gelir. Sandiya sonucu ve neden mavi olduğunu öğrenip öğrenemediğini sorar. Vikram tüm testlerin iyi çıktığını, hiçbir hastalık bulunamadığını söyleyince Sandiya şok olur.

Köylüler Riddhi’yi götürmeye gelir. Sandiya ile Riddhi hemen yer değiştirir. Sandiya sanki Puşkar’dan geliyor gibi davranır. Binniy Sandiya’ya neden geldin dercesine bakar. Sandiya artık Nehelvish hastalığına inandığını söyleyince Santos şok olur. Santos Sandiya’nın buna inanmadığını, kesin bir şey planladığını düşünür. Sandiya ise Suraj’a köylükler gece Riddhi’yi tapınağa bıraktıklarında orada olup, neler olacağını kendi gözleri ile göreceğini söyler.


Bizlerden özet bekleyen arkadaşlar
Google’a
dizicenter Can Yoldaşım özeti
yazıp, sitemize gelerek bizlere destek olabilirsiniz.


Santos Sandiya’nın yine bir şeyler planladığını, bu defa başlarını belaya girip girmeyeceğinden dolayı çekinir. Suraj annesini bu konuda ikna etmeye çalışır. Riddhi adeta evleniyor gibi kırmızı kıyafetler giyer. Komşular kapıya taht getirir. Adeta evden gelin alıyorlar gibi tahtın üzerine Riddhi oturur. Riddhi bu zaman kadar biriktirdiği tüm parayı da yanına alır. Sandiya ona bu paraya dokunmamasını, onun için kendileri bağış yapacağını söylese de Binny bunu kabul etmez.

Köy halkı omuzlarda Riddhi’yi yüksek dağın tepesindeki tapınağa götürürler. Yol uzun ve zahmetli olduğu için akşam karanlığına kalırlar. Sandiya ve Suraj da köy halkını gizlice takip ederler. Köylüler akşamın karalığında Riddhi’yi tapınak yolunda bırakırlar. Köylüler gittikten sonra Sandiya adım adım Riddhi’yi takip eder. Bu sırada Ved de neler olup bittiğini merak ettiği için anne ve babasından habersiz gece karanlığında dışarı çıkar. Santos çocukların odasına geldiğinde, Ved’in evde olmadığını görünce şok olur.

Anuca Rathi evinden Piya’nın çantalarını kapının önüne koyar. Piya evden gitmeye hiç niyeti olmadığını, Chotu’nun ilk aşkı olduğunu söyler. Bunun üzerine Anuca, Chotu ve ailesini mutlu eden burada kalacağına dair iddiaya girerler. Anuca kaybederse Pakistan’a döneceğini söyler. Piya bu anlaşmaya çok sevinir.

Can Yoldaşım 287 Bölüm Özeti (13 Mayıs Cuma) Sandiya Gizemi Çözmek İster

Santos torununu yatağında olmadığını görünce hemen Minakşi’ye Ved’in nerede olduğunu sorar. Minakşi tüm çocukları birlikte yatırdığını söyler. Santos Ved’in yerinden olmadığını, yatağının yerine yastık koyduğunu söyleyince, Minakşi Golu’ya Ned’in nereye gittiğini sorar. Ved Ved’in tapınağa gittiğini ve Nehelvish hastalığını olmadığını kanıtlamak istediğini söyler. Santos panik olur. Binny ise Nehelvish hastası olmayan kişinin tapınağa girmesi halinde öleceğini, o tapınağa sadece hastaların girebildiğini söyler.

Suraj ve Sandiya Riddhi’yi takip eder. Riddhi yorulur ve adım atmakta güçlük çeker. Sandiya Riddhi’ye yardım etmek istese de meseleyi öğreneceği için kendisine hâkim olmaya çalışır.

Ved bir önceki gece karşınsa çıkan çocukla birlikte tapınağa giderler. Ved herkesten önce tapınağa gitmek isteyince, çocuk kısa yolu bildiğini söyler. Kayalık araziden geçerken Ved’in ayağı kayar. Neyse ki o çocuk Ved’in elinden tutar.

Ved tapınak girişinde Riddhi’yi görür. Ved’in yanında ki çocuk korkarak oradan kaçar. Ved ise Riddhi’nin peşinden gider. Sandiya ve Suraj tapınağa kadar gelir. Santos Ved’in tapınağa gittiğini haber vermek için Suraj ile Sandiya’nın odasına geldiğinde, onlarında da orada olmadığını görünce şok olur. Hemen telefonla Suraj’ı arasa da Suraj seslerin kesik kesik gelmesinden dolayı Ved’in de o tapınak da olduğunu duyamaz. Ved Riddhi ile birlikte tapınağa girer. Sandya Ved’i görmeden tapına girer.

Can Yoldaşım 287. bölüm özeti alt kısımda devam ediyor. Sakın bir yere ayrılmayın. Kaynak dizicenter.net

13 Mayıs Cuma Can Yoldaşım Bölüm Özeti

Suraj annesi ile telefonda konuşurken Riddhi tapınağa gider. Sandiya bu sırada Ved’i fark etmez. Ved de yılanlı kapıdan geçip, tapınağın içine girer. Sandiya Riddhi ‘yi gözden kaybedince, Suraj’a ilerleyeceğini söyler. Suraj da sinyal çekmediği için telefonu kapatıp, Sandiya’nın peşinden gider. Sandiya kale içerisinden ki tapınak kapısına gelir.

Sandiya kapının büyük ve yılan sembolü olduğunu görünce korkar. Birkaç adım attığı anda büyük bir yılan onu karşılar. Sandiya korkudan yere düşer. Suraj gelir ve onu kurtarır. Suraj içeri girmelerinin tehlikeli olabileceğini söyleyip, Sandiya’nın içeri girmesine engel olur.

Ved gizlice Riddhi’yi takip eder. Riddhi içeride yılan sembolüne aarti uygular. Akabinde Riddhi bu zamana kadar biriktirdiği tüm servetini yılanın yanına koyup uzaklaşırken bir ışık parlar. Ved de bu anları an ve an izler.

Suraj ve Sandiya ormandan geri dönerken, tapınaktan yükselen parlak ışığı fark eder. Suraj ormanın tehlikeli olabileceğini söyleyip, hemen eve dönmeleri gerektiğini söyler. Santos Ved’i kurtarmak için tapınağa gider. Yolda Suraj ve Sandiya ile karşılaşır. Santos Sandiya’nın inanmadığını bildiğini, Ved’in de aynı şeyi ortaya çıkarmak için tapınağa girdiğini söyler.

13 Mayıs Cuma Can Yoldaşım Bölüm Özeti Ved Hastalanır

Sandiya Riddhi’yi sonuna kadar takip ettiğini, tapınağa yalnız girdiğini söyler. Binny ise Ved’in tapınağa girmesi halinde öleceğini söyler. Çok geçmeden Riddhi ile Ved oraya gelir. Riddhi mavi hastalıktan kurtulmuş bir halde oraya gelir.

Sandiya hemen Ved’in durumunu görünce eve doktor çağırır. Doktor Ved’i muayene eder. Gördükleri karşısında beyni nasıl tepki vereceğini bilmediğini, dinlenmesi için iğne yaptığını söyler. Binny Ved’in iyileşmesi için bir umut olduğunu söyleyerek batıl inandığı dine inanıp, ona saygı göstermesini isterken, Sandiya batıla inanmadığını söyler.

Emil Maasa’nın elinde kanlı bir havlu ile dışarı çıktığını fark eder. Emily gece gizlice Maasa’yı takip eder. Maasa yere kanlı havluyu gömer ve oradan ayrılır. Emily o havluyu ve üzerindeki kanı teste gönderir. Emily test sonuçlarını alır. Doktor hasta birinin kanı olduğunu söyler. Tam da bu sırada Maasa oraya gelir ve evlerinden akli dengesi bozuk torunu olduğunu, onun kanı olduğunu söyler.

Anuca, Piya ile anlaşma yaptığını, Chotu’nun ilk aşkı Piya olduğu için Chotu için bir şans verdiğini, evdeki herkesi memnun etmesi halinden Chotu ile yaşayacağını söyler. Arun bina kızsa da Anuca kontörlün adeta kendisine olduğu imajı verir.

Suraj hasta yatan Ved’i yerinde bulamaz. Evdeki her kes Vedi’ ararken, Ved dışarıda bir adamın çekemeyeceği ağırlıktaki tekerlekli aracı tek başına çeker. Sandiya ve Suraj bunu görünce şok olur.

Can Yoldaşım 287 Bölüm özeti burada son buldu. Devamı Can Yoldaşım 288 bölüm özeti içerisinde sizleri bekliyor olacak.

13 Mayıs Can Yoldaşım Neler Olacak

 • Sandiya Riddhi’nin yerine geçer
 • Doktorlar Riddhi’nin hiçbir hastalığı olmadığını söyler
 • Sandiya Riddhi’nin hala mavi ten rengine sahip olduğunu görünce endişelenir
 • Halk Riddhi tapınağa bırakır
 • Ved gizlice tapınağa girer
 • Ved ile Riddhi tapınak içinde bayılır
 • Sandiya tapınağa giremez
 • Ved baygın halde eve getirilir
 • Ved hastalanır
 • Piya ile Anuca, Chotu’yu elde etmek için iddiaya girerler
 • Emily Maasa’nın kanlı havlu sakladığını görür

Can Yoldaşım 287 Bölüm Fragmanı

Yukarıda 13 Mayıs Cuma Can Yoldaşım 287. Bölüm özeti verilen dizinin fragmanı verilmiştir. İşte 13 Mayıs Can Yoldaşım 287 Bölüm fragmanı.

Can Yoldaşım 288 Bölüm Fragmanı (Gelecek Bölüm)

Can Yoldaşım 287 Bölüm özeti sonrasında gelecek bölüm neler olacak? sorusu oldukça merak ediliyor. İşte bir sonraki bölümde 14 Mayıs Cumartesi günü Kanal 7 ekranlarında yayınlanacak olan Can Yoldaşım 288 Bölüm fragmanı alt kısımda sizleri bekliyor.

BUNLARI MUTLAKA OKUMALISIN!

3 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu